COMMENT “Me!” IF YOU'D LIKE TO WIN TRUFFLE CHOCOLATE KRUIDNOTEN! 🥳🥳

🇳🇱 In two days, on December 5th, we're celebrating #Sinterklaas! A time when Dutchies get presents and eat lots of kruidnoten. I'm sending one lucky non-Dutch #Mastodon user a bag of the finest #kruidnoten: the rare truffle chocolate ones! 🤤

If you'd like a chance to win this glorious bag of kruidnoten, then comment “Me!” under this toot. I'll randomly select someone on the evening of December 5th.

@sir
'een' gebruik je bij enkelvoud, maar kruidnoten is meervoud.

Dus:
"Ik wil een kruidnoot" of
"Ik wil kruidnoten" (geloof me, je wilt er meer dan een ;-))

Je kan ook zeggen (in dit geval):
"Ik wil een zak met kruidnoten" (een zak bevat vele kruidnoten)

Follow

@sir
ik = enkelvoud, begrijpen = meervoud
Dus dan wordt het "ik begrijp het" waarbij 'het' een verkorting is voor (bijvoorbeeld) 'hetgeen je [zei|beschreef|uitlegde]'

"Wij begrijpen het" kan je zeggen als je namens meerdere personen spreekt.

· · Web · 1 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
unidentified instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!